POLEN IN PLAN ZUID

 

Educatie

Vanwege de historische achtergrond en de maatschappelijke relevantie van het onderwerp van de opera leent dit project zich uitstekend voor verschillende vakken in het onderwijs, zoals geschiedenis en maatschappijleer, C.V.K., godsdienst of levensbeschouwing, Nederlands en Duits.
Daarom is door de makers van de opera lesmateriaal ontwikkeld. Een belangrijk doel hiervan is om aan de hand van het verhaal van Daniel, met leerlingen in gesprek te gaan. Aan de orde kunnen komen: de gevolgen van onderduiken op een kind, de onderduikouders en de eigenlijke ouders, opgroeien in een identiteit die onwaar blijkt, het verkrijgen van een nieuwe identiteit,  overeenkomsten en verschillen met de stromen vluchtelingen van nu.

Uitgebreide achtergrondinformatie voor leerkrachten over de productie, het thema, de inhoud, de bronnen en de muziek zijn te downloaden als powerpoint-presentatie.

 

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Aan het eind van deze presentatie zijn 10 vragen opgenomen die als discussieonderwerpen kunnen dienen. Deze kunnen ook als apart word-document worden gedownload.

 

Symposium: Ontheemding en veerkracht van de mens

Op 11 april 2015 is er De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 in Leidschendam-Voorburg een symposium gehouden over de opera, met enkele korte voordrachten over ontheemding en de veerkracht van de mens, o.a. door Michel Krielaars, schrijver, historicus en NRC-correspondent. Hij vertelde  iets over de ontstaansgeschiedenis van het boek Polen in Plan Zuid waar hij bij betrokken is geweest. Tevens zette hij het verhaal in zijn historische context. 

Els van de Luit, van de Stichting Janusz Korczak (Korczak was kinderarts, pedagoog en schrijver t.t.v. WOII) heeft een aantal dingen verteld over  deze bijzondere pedagoog  die in Warschau t.t.v.WOII een weeshuis voor Joodse kinderen had opgezet. Helaas is iedereen uiteindelijk in Treblinka vermoord in 1942.  Een belangrijke gedachte van hem over kinderen was : elk kind heeft recht op respect en hij kwam als één van de eersten op voor de rechten van het kind. Het boek Polen in Plan Zuid begint met een citaat van György Konrad : kinderen betalen nu eenmaal altijd de tol : Ze hebben geen vakbond.
Zowel bij Korczak als Vermeulen speelt veerkracht en de drang tot leven een enorme rol.
Uitspraak van Korczak m.b.t.veerkracht : Als de bossen in brand staan dient men zich de rozen te herinneren.
In het slotduet van de opera Polen in Plan Zuid is de tekst : de zin van het leven is  zin in leven.