POLEN IN PLAN ZUID

Voor informatie over de opera kunt u contact opnemen met :

Stichting Polen in Plan Zuid, via email algemeen@poleninplanzuid.nl ; postadres: Veldzichtkade 2, 2271 GD Leidschendam. (Als deze link niet werkt, kopieer deze dan en plak hem in uw eigen emailprogramma).

De Stichting Polen in Plan Zuid is opgericht op 25 februari 2014, met als doel "om met theatrale en muzikale middelen en met inachtneming van educatieve en culturele aspecten, de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levendig te houden, met name op basis van het boek "Polen in Plan Zuid" van Daniel Vermeulen , en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

Oprichter van de Stichting is Julia Bronkhorst; zij is tevens adviseur van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

- Anke Muusse-Schrevel, voorzitter

- Frits Muusse, secretaris

- Myra Ronner, penningmeester.

De bestuursleden krijgen geen beloning. Ook Julia Bronkhorst krijgt geen vergoeding voor haar adviezen. De Stichting heeft geen personeel.

Voor deze Stichting is de culturele ANBI-status toegekend, RSIN 8537 60 731.

Het financieel verslag over de periode 25-2-2014 tot en met 31-12-2018 is hier te downloaden.

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten is hier te downloaden.

Het beleidsplan voor 2019 is hier te downloaden.