Home

Polen in Plan Zuid is een niet commercieel productiehuis voor muziekvoorstellingen met een maatschappelijk thema.

De eerste productie – en de naamgever van de stichting – was de opera Polen in Plan Zuid, over een kleine jongen die volwassen moet worden in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. Deze opera is in 2015 verschillende malen met veel succes uitgevoerd.

De opera over Katharina de Bronovo belicht een heel ander maatschappelijk thema, namelijk de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in de negentiende eeuw en in onze tijd. Deze opera is in juni 2019 in Leiden uitgevoerd. Helaas is vanwege de coronamaatregelen de voorgenomen uitvoering in Den Haag niet mogelijk gebleken.

Librettist en regisseur Olaf Mulder en zangeres Julia Bronkhorst staan aan de basis van beide opera’s en daarmee ook van de stichting Polen in Plan Zuid.