ANBI

De stichting Polen in Plan Zuid is een culturele ANBI instelling. Dit houdt in dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden voor 125% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting . Ook betekent het, dat Polen in Plan Zuid geen belasting over uw gift hoeft te betalen en het geld helemaal kan besteden aan de muziekprojecten. Voor aanvullende informatie omtrent de fiscale aftrekmogelijkheden van giften aan (culturele) ANBI instellingen kunt u terecht op www.anbi.nl/belastingvoordeel.

Het financieel verslag over de periode 25-2-2014 tot en met 31-12-2018 is hier te downloaden.
Een verslag van de uitgevoerde activiteiten is hier te downloaden.

Voorgenomen projecten 2020

We onderzoeken de mogelijkheden om workshops en lecture-recitals te geven op basis van de opera Polen in Plan Zuid. Op dit moment zijn besprekingen gaande met instanties in Hongarije, Slowakije en de V.S.

De stichting bereidt een heruitvoering voor van de opera Katharina de Bronovo (planning juni 2020).


Stichting Polen in Plan Zuid
Veldzichtkade 2
2271 GD Voorburg

RSIN 8537 60 731
KVK-nummer 60088354.
IBAN NL06INGB0006902238