PARTNERS

De Stichting voor Maatschappelijk Betrokken Klassieke Muziek rekent het tot haar kerntaken klassieke composities uit te (laten) voeren die een maatschappelijke boodschap uitdragen in een vorm die recht doet aan de inhoud.

Voor de Haagse uitvoeringen van Katharina de Bronovo werken wij nauw samen met de wijkvereniging Benoordenhout.
Wij zijn de Vrienden van Bronovo zeer erkentelijk voor hun steun.